10 tipů pro perfektní příspěvky na blog

1. Chytni čtenáře za srdce: tajemství neodolatelného nadpisu a úvodu

První dojem je klíčový! A to platí i pro tvůj text. Nadpis a úvod jsou jako brána do tvého světa, která buď čtenáře vlídně uvítá, nebo ho odradí.

Titulek láká čtenáře k ochutnávce vašeho textu. Proto je důležité, aby byl poutavý, stručný a jasný. Nezapomeňte na sloveso a zkuste zakomponovat i čísla, která fungují jako magnet.

Pár tipů na chytlavé nadpisy:

 • 5 tipů, jak...
 • 10 rad, které...
 • 7 zajímavostí o...
 • 12 míst, které navštívit...
 • 3 důvody, proč...

Důležité je, aby nadpis nelhal a sliboval jen to, co text skutečně splní.

Myslete také na to, aby titulek nebyl delší než 60 znaků, u meta popisků až 160 znaků. Pokud délku nedodržíte, nemusí se čtenářům zobrazit celé. 

Tipy na úvodní věty:

 • Začněte příkladem.
 • Položte provokativní otázku.
 • Citujte zajímavou osobnost.
 • Použijte silný argument.

 

2. Zaujměte hned v úvodu: Tajemství poutavého perexu

Perex, úvodní odstavec hned za titulkem, hraje klíčovou roli v nalákání čtenářů. Správně napsaný perex probudí zvědavost a nutí k dalšímu čtení.

Není to jen opakování titulku. Mnoho autorů dělá chybu, že perex jednoduše jen opakuje informace z titulku. Perex by ale měl fungovat samostatně a shrnovat nejdůležitější body článku. Představte si ho jako ochutnávku, která navnadí na hlavní chod.

Dvě až pět vět stačí! Perex by měl být krátký a výstižný, protože dlouhé perexy čtenáře spíše odradí.

Tipy pro napsání poutavého perexu:

 • Začněte silně: První věta perexu by měla být obzvlášť poutavá a vzbudit zvědavost.
 • Použijte aktivní slovesa: Místo pasivních konstrukcí zvolte aktivní slovesa, které dodají perexu dynamiku.
 • Zaměřte se na nejdůležitější informace: Vyberte ty nejzajímavější a nejdůležitější informace z článku a shrňte je v perexu.
 • Vyhněte se žargonu: Používejte srozumitelný jazyk, kterému čtenáři snadno porozumí.
 • Nehrajte na nervy: Vyhněte se clickbaitingovým technikám, které slibují hory doly a pak nesplní.

Perex není povinný, ale může být skvělým pomocníkem. Pokud si dáte práci s jeho napsáním, odměnou vám bude vyšší zájem čtenářů o váš článek.

 

3. To hlavní patří na začátek

I když se to mnoha textařům příčí, nejdůležitější informace patří na začátek. Je sice lákavé schovat trumfy v rukávu a servírovat to nejlepší až na závěr, ale realita je taková, že bez poutavého úvodu čtenáře ztratíte.

Proto je důležité chytit čtenáře hned od první věty. Upoutejte jeho pozornost poutavým příběhem, zajímavým faktem nebo provokativní otázkou.

 

4. Rozdělte text do odstavců pro snazší čtení

Usnadněte orientaci v textu a zvyšte čtenářský komfort. Internetoví čtenáři se vyhýbají dlouhým textům bez zjevné struktury. Pokud se v článku ztratí, snadno ho opustí.

Proto je důležité text rozdělit do logických odstavců, které čtenářům pomohou lépe se orientovat a sledovat myšlenkové pochody autora.

 

5. Nadpisy a podnadpisy

Kromě dělení textu do odstavců věnujte pozornost i strukturování pomocí nadpisů a podnapisů. Ty vám pomohou:

 • Rozdělit text na logické celky: Podnapisy oddělují různé myšlenky a témata, čímž usnadňují orientaci v textu.
 • Zvýraznit důležité informace: Nadpisy a podnadpisy slouží jako orientační body a zdůrazňují klíčové myšlenky.

Nadpisy se dělí podle důležitosti na H1, H2, H3 atd. H1 je nejdůležitější a na stránce se může vyskytnout pouze jedenkrát (obvykle slouží jako název článku). H2 označuje méně důležité sekce a H3 ještě méně důležité. Většina textových editorů a publikačních systémů nabízí nástroje pro automatické formátování nadpisů.

Tipy pro práci s nadpisy a podnapisy:

 • Stručnost: Nadpisy by měly být krátké a výstižné, aby sdělily hlavní myšlenku dané sekce.
 • Informačnost: Nadpisy by měly jasně a srozumitelně popisovat obsah sekce.
 • Používejte klíčová slova: Začlenění relevantních klíčových slov do nadpisů a podnapisů usnadňuje vyhledávání informací.
 • Konzistence: Dodržujte jednotný styl a hierarchii nadpisů v celém textu.

 

6. Zvýrazněte klíčové informace

Důležité myšlenky a pojmy v textu lze zdůraznit pomocí tučného písma nebo kurzívy. Tyto formátovací nástroje usnadňují čtenářům orientaci v textu a pochopení jeho hlavních bodů.

Pamatujte však na pravidlo „všeho s mírou“. Příliš mnoho zvýraznění může text znepřehlednit a ztížit jeho čtení. Používejte zvýraznění s rozvahou a zaměřte se na klíčové informace, které chcete zdůraznit.

 

7. Číslovky a zkratky v textu

Psaní číslovek a zkratek v textech může být ošemetné. Existuje ale jednoduchá rada, která zajistí maximální srozumitelnost: používejte raději slova než číslice a zkratky.

Místo "4" napište "čtyři", místo "2 000 000" raději "dva miliony". Kdo má neustále počítat nuly? Stejně tak je vhodné psát "kilogram" namísto "kg", "litr" namísto "l" a "koruna" namísto "kč".

Pište tak, jak čtete. Lidský mozek se nerad namáhá a volí tu nejsnadnější cestu. Nepřidávejme svým čtenářům zbytečnou práci navíc.

 

8. Nezapomeňte na odkazy

Obohaťte svůj text o relevantní odkazy! Ať už odkazujete na jiný článek, zmiňujete událost, nebo chcete jen poskytnout více informací, prolinkujte danou pasáž s relevantním zdrojem.

Výhody

 • Čtenáři se snadno dozví více o tématech, která je zajímají.
 • Čtenáři se s odkazy na vašem webu zdrží déle.
 • Interní odkazy zvednou jejich relevanci a zabrání zapadnutí v archivu.

S odkazy to nepřehánějte, protože příliš mnoho odkazů může rušit a znepřehledňovat text, také používejte různé typy odkazů – interní, externí, hypertextové i textové odkazy.

 

9. Klíčová slova: Tajná cesta k online viditelnosti

Dobře zvolená klíčová slova otevírají dveře k vašemu publiku. Analýza klíčových slov vám pomůže odhalit, co vaši potenciální zákazníci nejčastěji hledají na internetu.

Jakmile znáte tato témata, můžete svůj obsah tvořit tak, aby na ně co nejlépe odpovídal a přitahoval tak relevantní návštěvnost. Klíčová slova strategicky rozmístěte do textu článku, titulku a nadpisů i do meta popisků.

 

10. Nebojte se střídat rytmus psaní!

Krátké věty a odstavce udrží dynamiku textu. To však neznamená psát jen holé věty, ale vyhýbat se zbytečně složitým souvětím. Na internetu je kratší pozornost, a tak delší věty unavují.

Po delší větě s více slovesy vložte větu krátkou. Tím čtenáři dopřejete odpočinek a text neztratí dynamiku.

 

11. Zvolte si poutavé téma a buďte konzistentní

K psaní si vyberte oblast, která vás baví a v níž se vyznáte. Stanete se tak respektovaným expertem, ke kterému budou čtenáři vzhlížet. Zaměřte se na novinky z oboru, firemní úspěchy, ale i praktické tipy a rady.

Dodržujte jednotný styl psaní a vyberte si, zda budete zvýrazňovat perex tučně nebo kurzívou, zda budete tykat nebo vykat a jak se budou otevírat odkazy.

Každý detail je vidět, a právě detaily jsou to, co dělá dojem na potenciální zákazníky. Nezapomínejte ani na správnou gramatiku, protože hrubky dokáží čtenáře odradit.

Nyní už si stačí jen sednout a začít psát!